Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rekrutacja do klasy I

Czcionka:

ZARZĄDZENIE NR 6/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

 

z dnia 16 stycznia 2023 r

 

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów

składania dokumentów do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w zw. Z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 poz. 1082 ze zm.: Dz.U. z 2018 r.

poz.2245, Dz.U. z 2021 r. poz.762 oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024

do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnym i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024

do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie zgodnie z załącznikiem nr 2

do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie. 

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.mikolajkipomorskie.pl oraz

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie 

Maria Pałkowska-Rybicka 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zarządzenie nr 6/2023

Utworzono dnia 03.02.2023, 00:08

Polub nas!!!

PROGRAM dla szkół

Pomorskie żagle wiedzy

„POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY -PARTNERSTWO GMINY KOSAKOWO” 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Laboratorium przyszłości

Imieniny